Инфо Зона 05 05 2022 – Васил Герлимов за любовта към фолклора и за НЧ “Климент Охридски” като средище на българщината