Районна прокуратура – Стара Загора се самосезира и възложи проверка за системно замърсяване с биологичен отпадък до тракийската могила „Голяма Косматка“

Районна прокуратура – Стара Загора се самосезира по статия от 26.04.2022 г. във вестник „Телеграф“, касаеща системно замърсяване в района на туристическия и архитектурно – исторически обект – тракийска могила „Голяма Косматка“, находяща се в землището на гр. Шипка, общ.Казанлък.

По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от органите на МВР.

Указано е да се установи налице ли е извършено замърсяване с биологични или друг вид отпадъци в района на обекта. Да се снемат сведения от собственика на имота и да се изясни на какво основание се изсипва и съхранява животинска тор. Разпоредено е да се ангажира със случая и отдел „Екология и транспорт“ при община Казанлък с оглед проверка и реализиране на административна отговорност.

Проверката се извършва в едномесечен срок.