Поскъпва водата в Стара Загора

Скок на цената на водата е предвиден в бизнес плана на водното дружество в Стара Загора. Скъпият ток и нарасналите разходи за други консумативи стоят в основата на това искане. Предложението ще бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) този месец, а новите цени вероятно ще влязат в сила от юли.

Водоснабдяване и канализация Стара Загора е внесло в Регулатора заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на дружеството 2022-2026г. 2 лева и 77 стотинки е предложението за услугата доставяне на вода на потребителите. Освен това те ще трябва да заплащат и малко над 21 стотинки за услугата отвеждане на отпадъчните води и 47 стотинки за пречистване на отпадъчните води. Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор става 86 стотинки.

Според управителите на водните дружества поскъпването на водата е неизбежно заради нарасналите разходи по доставката ѝ.