Инфо Зона – 10 05 2022 – НУМСИ “Христина Морфова” по пътя към утвърждаване като културна и образователна институция