СЪБИТИЯ – ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

11 МАЙ – 10:00 Ч. – ХОТЕЛ „КАЛИСТА”, СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИОГРАФИЧНАТА КНИГА „ПРОФ. Д-Р НИКОЛА БЕЛЕВ – ПАТРИАРХ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ”. Представяне на биографична книга на 11 май и КРЪГЛА МАСА “ONE HEALTH” на 12 май са събития, посветени на празника на Ветеринарномедицинския факултет. В приложената програма може да се запознаете с подробностите и участниците.

За откриване на събитието на 11 май е осигурен транспорт за журналисти от Стара Загора – 09:30 ч. на Зелената зона до Радио Стара Загора.

12 МАЙ – 10:30 Ч. – ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ,  СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА”.  Семинарът ще се проведе от 10:30 до 13:30 часа и е организиран от Института за устойчив преход и развитие към ТрУ и Институтът за енергиен мениджмънт.

Форумът ще представи експертна дискусия по най-важните въпроси, свързани с развитието на енергийния комплекс „Марица изток”, през призмата на енергийния сектор, в контекста на националната и европейска политики и актуални факти и събития.

Основни акценти:

·         Декарбонизация на българската икономика;

·         План за възстановяване и устойчивост на Република България;

·         Енергийна сигурност и инвестиции (конкретни предложения за инвестиционни проекти; бъдещето на държавната и частните ТЕЦ в комплекса Марица изток; развитието на мрежите; използване на алтернативни енергийни източници и др.);

·         Предприети и планирани действия на регионално и национално ниво;

·         Визия за необходимите следващи стъпки от страна на държавните институции и възможностите за проактивна позиция на бизнеса, НПО и други представители на гражданското общество.