Инфо Зона – 12 05 2022 – “Народен съюз” няма да подкрепи така предложения ОУП на Стара Загора