Инфо Зона – 13 05 2022 – За свободата, за гледните точки, за разделението и за “другото” мнение – гости Николай Малинов и Юрий Борисов