Кметът Бесоолу участва в Регионална дискусия на НСОРБ

Кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу взе участие в Регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Югоизточен район за планиране, която е организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и се провежда днес в Бургас. „Всяка стъпка, всяко предложение, касаещи управлението на една община, трябва да бъдат добре обмислени и обсъдени във възможно по-широк формат, преди да се предприемат някакви действия за промяна”,  коментира кметът Бесоолу по повод обсъжданата на днешния форум тема за децентрализацията на местната власт. Той допълни, че винаги е държал на диалога между институциите и подчерта, че при вземането на решения по такава важна за обществото тема, задълбоченият диалог с централната власт е повече от необходим.
Днешната среща е втората от поредицата регионални дискусии, организирани от НСОРБ, по актуални за общините теми  и за представяне на възможностите за финансиране през новия програмен период. Във форума участваха и други кметове на общини от Югоизточен район, който обхваща областите: Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас.
Сред темите на дискусиите бяха развитието на децентрализацията и финансовите аспекти на евентуалното разширяване на приходната база на общините с преотстъпване на част от данъците, а също така и въпроси за взаимодействието между ръководствата на общините и кметовете на кметства. Изразени бяха мнения и по проблемите на преструктуриране на собствеността в сферата на публичните услуги.