Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в Стара Загора

Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега – 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е. цената ще стане 5 лева.” Това каза омбудсманът Диана Ковачева на заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свикано по повод обсъждане и утвърждаване цената на водата за Стара Загора.

Проф. Диана Ковачева подчерта, че от рамките на доклада, представен от работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране отново липса връзката между цената и качеството на предоставената ВиК услуга. По думите й е очевидно, че „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора не постига 13 от всичките 30 показатели за качество, един от които е изключително важен – „общи загуби за вода”, който през т.г. се очаква да достигне 56%.

„На второ място ще кажа, че и два от показателите за ефективност също не са изпълнени – „Рехабилитация на водопроводната мрежа” и „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство”, които биха могли да доведат до корекции на цената в края на третата година. Това означава, че обективно, показатели, които влияят върху цената към момента, не са изпълнени от дружеството”, посочи още омбудсманът.

Проф. Ковачева припомни, че оценката на Регулатора от м. септември 2021 г. по повод на показателите за качество, включително и „общите загуби на вода”, е „пълно неизпълнение”. Затова омбудсманът настоя КЕВР да вземе предвид, обстоятелството, че качеството на предоставената услуга не е на достатъчно високо ниво, което да обоснове толкова голямо покачване на цената на водата в гр. Стара Загора и региона.

„Опасяваме се, че в кризата, в която се намираме, хората ще бъдат затруднени да погасяват своите задължения, което би могло да направи лоша услуга на самия ВиК оператор, заради факта, че събираемостта на задълженията може да спадне”, допълни общественият защитник.

В заключение проф. Ковачева настоя КЕВР да вземе справедливо решение, в което да бъде отразена – връзката между качеството и цената на ВиК услугите, за да има баланс между интересите на дружеството и интересите на потребителите.