Посегателства върху новоремонтирания подлез на гарата

Вече има нанесени щети по част от новоизградената инфраструктура на гарата в Стара Загора. Посегателствата са върху пешеходния подлез. За това сигнализира народният представител от Демократична България, Атанас Славов. Той отправи питане към министъра на транспорта, как е организирана охраната на гарата по време на изпълнението на проекта и как се гарантира безопасността на гражданите ползващи железопътния транспорт ?

Във връзка с питането на Славов, министърът на транспорта нареди незабавна проверка. Отговорност за пътниците и работещите в гаровия комплекс, както и за имуществото носи изпълнителят на обекта. Негова е и отговорността за възстановяването на всички нанесени щети. Подлезът на гара Стара Загора, освен достъп до коловозите, осигурява и пешеходна свързаност на града с промишлената зона. От отговора на министъра до депутата, става ясно, че проявите на вандализъм в гарата са зачестили през последната година и част от транзитно преминаващите граждани умишлено нанасят щети по пешеходния подлез. Държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура” в качеството си на възложител на обекта осъществява контрол и има свой представител в Стара Загора. Той неколкократно е констатирал пропуски в охраната на обекта и нанесени материални щети във вече приключили строителни работи. На изпълнителя на обекта е дадед срок до 31 май тази година за отстраняване на щетите по подлеза. В противен случай ще му бъдат наложени санкции, става ясно от отговора на транспортния министър.