25 предложения съдържа дневният ред на майското заседание на ОбС- Казанлък

25 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък . Сред точките в проекта за дневен ред е решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап I.

Съветниците ще обсъждат и проект за изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 3, 4, 13, 14 и 15 . Сред точките в дневния ред са и решение относно проект за удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Цветан Цочев в вписване на Надя Тончева в “Почетната книга на Казанлък”.

Ще бъде обсъден и проект за определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна и аптечна карта, като част от Национална здравна карта и Национална аптечна карта. Съветниците ще обсъждат и проект проект за решение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.

Заседанието ще се състои присъствено в зала ”Инфра” на 26 март 2022 г. от 10:00ч.