На всеки 100 000 души у нас се падат по над 5,2 болници

България е на второ място в Европа по брой болници на глава от населението, сочи статистиката на Националния център по обществено здраве и анализи . На всеки 100 000 души у нас се падат по над 5,2 болници.

Според публикуваните данни , само у нас се наблюдава тенденция за разкриване на нови клиники всяка година. Правилото в Евросъюза е точно обратното ​- за рязко намаляване на болничните заведения. Големите болници са съсредоточени в големите центрове – Варна, Бургас, Стара Загора.

На теория България има и лесен достъп до лекари за първична медицинска помощ. Данните за общопрактикуващите лекари показват, че в страната на един общопрактикуващ лекар се падат средно 1727 души от населението.

В сравнение с държавите от ЕС общият размер на финансирането на здравеопазването в България е над 7% от Брутния вътрешен продукт за сектора. Проблем се наблюдава в структурата на разходите, според която много голям дял от разходите са преки плащания „от джоба” на пациентите -основно за лекарства и лекарствени продукти. България е на първо място от целия ЕС в класацията за доплащане за лекарства, а за здраве общо частните плащания са 38% при среден показател за общността от 15,6% от общите разходи, което отново е най-висок показател. Данните показват, че основните разходи от джоба са тези за лекарства и лекарствени продукти, свободно търгувани в аптечната мрежа.