Правителството одобри над 4 милиона лева за разширяване, ремонт и строеж на изцяло нови детски градини и за разширяване на училища

Средствата са за 24 проекта, които се изпълняват по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020- 2022 г. Те ще бъдат преведени на 20 общини, сред които Мъглиж, Опан, Стара Загора и Чирпан.

Целта на инвестициите е да се намали недостигът на места в детски ясли и градини и да се осигури здравословна среда за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Освен това ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 години и за организиране на едносменен режим в училищата.