Зона Здраве – 01 07 2022 – Витрео-фетинални заболявания – гост д-р Яни Здравков