1200 белошипи ветрушки са опръстенени до момента

Преди дни бе поставен 1200тният пръстен на белошипа ветрушка, от стартирането на дейностите по вида. С него, в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка” LIFE19 NAT/BG/001017, бе маркирано излюпено в Спасителния център на Зелени Балкани пиле.

Наред с новоизлюпените в Центъра, през годините, пръстени са поставяни, също така, на диви млади и възрастни птици, които екипът на Зелени Балкани през годините е успял да улави.

Освен с пръстени, някои от белошипите ветрушки се маркират и със сателитни и радио предаватели. Този иновативен метод е един от най-сигурните начини за проследяване живота и миграцията на белошипите ветрушки, и за сега за този вид, в България, се практикува само от екипа на Зелени Балкани.

А, защо се опръстеняват  птиците?

Както обичат да казват природозащитниците “пръстенът”,  това е паспорта на птицата. На него са отбелязани поредица от цифри, а също и държавата или градът, където е ситуирана съответната институция, координираща опръстеняването. Всеки един пръстен, след поставянето му, се описва в подробна база данни. Така, в която и точка на света, да бъде намерена, ще може лесно и бързо да се разбере, къде е опръстенена птицата, колко е живяла, както и приблизителния й миграционен път. На практика, това е един от най-старите, евтини и още действащи методи на маркиране, който орнитолозите използват.