173 жалби до обществения посредник

За първите 6 месеца на тази година при обществения посредник на Стара Загора са постъпили 173 сигнали, жалби, запитвания и молби за съдействие. 74 са през първото тримесечие на годината и 99 през второто. Близо половината от тях са след непосредствено посещение на гражданите в приемната, но предвид по-бързия и лесен начин за контакт с обществения посредник и сега продължават да преобладават постъпилите по електронен път, по пощата или по телефона. В началото и в края на периода (през месеците януари и юни) е регистрирана по-голяма активност – обяснима на първо четене с наличието на повече празнични и почивни дни през останалата част от времето, а на второ – с отмяната на извънредната епидемична обстановка в страната и последвалото активизиране на гражданите.

Работата е приключена в 96,5 % от случаите. Към началото на месец юли  остават неприключени 6 случая Работата по последните заведени преписки продължава и в настоящия момент.