Допълнителен прием на студенти обяви Стопанският факултет при Тракийския университет

Допълнителен прием на студенти обяви Стопанският факултет при Тракийския университет за учебната 2022-2023 година. Специалностите,  за които може да се кандидатства в редовна и задочна форма на обучение са  – „Аграрна икономика“, „Бизнес икономика“, „Местни финанси“ и „ИТ в икономиката и управлението“. В някои от тях има възможност и за държавна поръчка. В редовна форма и държавна поръчка са „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

За специалностите „Софтуерно инженерство” и „Информационни технологии” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика; оценката от ДЗИ по математика; ДЗИ по български език и литература плюс оценките по математика и по информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика) от дипломата за средно образование.

За специалностите „Бизнес икономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Местни финанси“ и „Информационни технологии в икономиката и управлението“ балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или география плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование или от удостоверението за първи гимназиален етап.