От 16 до 19 август няма да работи Плувният басейн в Стара Загора

От 16 до 19 август, Плувният басейн в Стара Загора няма да работи. Причината е предстоящо извършване на дейности по присъединяване на новоизградени съоръжения от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД, съпътствано от спиране на газоподаването към ГРМ на Стара Загора и преустановено газоподаването към обекта от „Овергаз Мрежи” АД.