Втора двойка ловни соколи бе регистрирана на територията на България

Преди броени дни експерти от Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани регистрираха нова двойка ловни соколи в природата!

Първоначално бе наблюдавана мъжка птица и младо малко, тъкмо напуснало гнездото, а впоследствие бе потвърдено и присъствието на женска. След няколко дни в опити за заснемане и наблюдение на птиците отблизо упоритостта на екипа даде своите плодове и, не само че установи, че се касае за двойка с малко, но и че родителите са излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани през 2019 година. Те са освободени в природата през същата година, в рамките на дългогодишните усилия на организацията за възстановяване на вида по проект „Завръщане на ловния сокол в България”. Припомняме, че след десетилетия без установено гнездене на вида у нас, това е едва втората потвърдена двойка, която се размножава успешно. Първата двойка бе мониторирана от екипите на Зелени Балкани и Дружеството за защита на птиците, след като бе открита през 2018 г. Птиците от тази двойка също бяха от поколение, излюпено и отгледано в Спасителния Център през 2015 г. и впоследствие освободено в дивата природа.

Новината за поредната двойка ловни соколи в дивата природа на България е от историческо значение за природозащитата у нас. За екипа на Зелени Балкани, тя е и много удовлетворяваща, защото, за пореден път доказва смисъла на над десетгодишен труд по размножаване и освобождаване на ловни соколи. Това потвърждава, че прилаганият подход е ефективен и сигурен метод за завръщането на вида у нас и подсилване на неговата популацията!