Въвеждат 10-годишен срок за наем на общинско жилище в Казанлък

На юлската редовна сесия на Общинския съвет в Казанлък, бе прието предложение за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

Предложената от администрацията промяна предвижда всеки наемател на общинско жилище да има възможност на сключени и подновени договори за срок до десет години, сподели Даниела Колева – началник отдел „Икономика по управление на собствеността“ в Община Казанлък.

Друга причина за промяната, посочена в доклада към Общински съвет, е, че много от жилищата са били обитавани от недобросъвестни наематели, които не са полагали достатъчни грижи за опазване, поддържане и стопанисване.

Главните критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за общинско жилище са: да не са извършвали разпоредителна сделка през последните 10 години, да не са продавали имот, да не са собственици на вила, да не са собственици на фирма, да са граждани на Община Казанлък през последните 5 години, доходът на член от семейството да не надвишава  минималната работна заплата.