3,6 % безработица

Равнището на безработица през месец юни 2022г. За област Стара Загора е 3,6% при 4,2% за страната – стойността за областта намалява с 0,3% спрямо предходния месец. Спрямо месец юни 2021г. равнището на безработица в областта е намаляло с 0,7% /от 4,3% на 3,6%/.

Към 30.06.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 317, като спрямо предходния месец /5 690/ е отчетено намаляване на броя им с 373, а в сравнение с месец юни 2021г. регистрираните безработни намаляват с 987 /от 6 304 през месец юни 2021г. на 5 317 лица през 2022г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня – 2,2%, Стара Загора и Казанлък – 2,5%, а с най-високо – общините Николаево – 27,6% и Братя Даскалови – 21,3%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Габрово, Добрич.