Приемна на омбудсмана

Екипа на омбудсмана Диана Ковачева се срещна с граждани в Стара Загора , а утре експертите на обществения защитник ще проведат и информационна среща с граждански организации. На нея ще бъдат представени възможностите и предимствата на новата електронна система на институцията, която гарантира по-бърз и по-ефективен достъп за подаване на жалби и сигнали, както и информация за тяхното движение и обработка.

По-бърз достъп на гражданите и по-ефективно подаване на жалби и сигнали до институцията на омбудсмана, както и информация за тяхното движение и обработка, осигурява новата електронна система, която вече работи от началото на м. август.

С мобилно приложение „Подай жалба онлайн” институцията гарантира по-бързи, по-ефективни и по-достъпни услуги за хората. На новия интернет портал (страница) дори и децата ще могат лесно да се ориентират с бутона „Аз съм дете”, къде да подадат своя сигнал, ако се чувстват застрашени или са нарушени правата им.

Новата услуга е изработена по проект „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана”, финансиран с европейски средства по Оперативна програма  „Добро управление” 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Системата предоставя редица дейности, които модернизират работата на администрацията на омбудсмана и улеснят достъпа на гражданите чрез дигитализиране на процеса по подаване и разглеждане на сигналите им от националния обществен защитник. Така се ускорява комуникацията с държавната администрация и напълно се цифровизира и документооборота. Експертите в реално време получават, подадения сигнал и могат своевременно да започнат проверка по конкретния случай.