Служебният кабинет обсъжда здравна стратегия 2030

Служебното правителство ще обсъжда на заседанието си днес проект на Национална здравна стратегия 2030, която да предложи за приемане на следващото Народно събрание.

В документа са заложени три приоритета: инвестиции в превенция на здравето, трансформиране на здравната система с цел повишаване качеството на услугите, стратегии по специфични проблеми на общественото здраве като детско здраве, борба с рака, психиатрична грижа.

Министрите ще обсъдят и протокола от последното заседание на съвместната комисия между България и Република Северна Македония.

Служебният кабинет ще смени и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.