ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

През юли 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
2 256, а на леглата – 4 750. В сравнение с юли 2021 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 3.2%, а броят на леглата в тях – с 10.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли
2022 г. в област Стара Загора, е 54 745, или с 43.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди –
26 422 или 48.3% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2022 г. са
19 145, или с 31.7% повече в сравнение със същия месец на 2021 година. От всички пренощували лица 88.5% са българи, като по-голямата част от тях (38.1%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 194, като 48.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 37.7%, като тя е
най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (43.6%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 8.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. в област Стара Загора достигат 2 874.3 хил. лв., като 2 527.5 хил. лв. са от български граждани, а 346.8 хил. лв. – от чужди граждани.