Учениците в Павел баня ще пътуват безплатно до сряда

Всички ученици от населените места в община Павел баня, които учат в гр. Павел баня, ще пътуват напълно безплатно до сряда (21.09.2022 г. – вкл.), след което ще им бъдат издадени карти за намаление.

Учениците от селата в общината и от гр. Павел баня, които учат в казанлъшките училища, ще пътуват с намаление на билетите от 50%.

На 23.09.2022 г. (петък) се предвижда да започне издаването на карти за пътуване с намаление за всички ползващи транспортната услуга.

Картите за пенсионери ще бъдат издавани след 1 октомври 2022 г.

Всички карти за намаление на пътуващи ще се издават в Автогара – Павел баня, като за направление: с. Скобелево – с. Асен – с. Горно Сахране – с. Долно Сахране, карти ще се издават от Автогарата в гр. Казанлък.

Над 380 ученици ще пътуват през новата учебна година от селата до гр. Павел баня за учебните си занятия.