Обновени учебни заведения посещават деца и ученици в Община Казанлък

Основен приоритет за Oбщина Казанлък продължава да бъде образователната инфраструктура. През летните месеци и настоящата календарна година бяха реализирани различни дейности в училища, детски гради и ясли разположени на територията на общината.

Повече за ремонтните дейности и обновленията в образователните институции сподели заместник-кметът Лилия Цонкова.

Oсвен ремонтните дейности, Oбщина Казанлък реализира и други проекти в полза на жителите в населените места в региона.

Във връзка с предстоящия зимен сезон няма притеснения свързани с отоплението от страна на училищните ръководства, както и от страна на община Казанлък. Предстои да бъдат доставени дърва там където градините се отопляват с такива, както и да бъде раздадена нафта.