КНСБ настоява работното време у нас да е 52 часа седмично

Работното време в България да е както в Европейския съюз – до 52 часа седмично. За това настоява КНСБ .Работно време в България е 56 часа . Все още в България не е приведена регламентация на сумираното изчисляване на работното време, съгласно европейските директиви и Международната организация на труда.

Освен исканията, които КНСБ посочи за увеличаване на доходите, едно от големите искания на синдикалната организация е спазване на законодателството – както българското, така и европейското.

Промените в Кодекса на труда от 1 януари са да повишат съчетаването на трудовия и семеен живот. Липсва обаче ангажиментът на държавата за правната регламентация за сумираното изчисляване на работното време.

КНСБ настоя работодателят да информира служителите си при всяко едно изменение в Кодекса на труда. Когато срочният трудов договор е за срок до 1 година, срокът за изпитване задължително се определя максимум до 1 месец. Работодателят е длъжен да осигури информацията за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на този кодекс. Работодателят да даде информация за осигурявания обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионални умения на конкретния служител, настояха още от синдикалната организация.

КНСБ настоя още да се даде дефиниция в Кодекса на труда за търговска тайна и конфликт на интереси. При постъпване на работа със сключването на трудов договор може да се въведе забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Ако тази забрана бъде нарушена, работодателят може да има претенция към своя работник или служител за нарушаване на разпоредби в трудовия договор и законодателство.

КНСБ иска и прозрачни отношения между работодателя и служителя в елементите на трудово отношение.