Ограничава се временно движението в центъра на Стара Загора на 1 и 2 октомври

С оглед осигуряване на безопасното организиране и провеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г., за времето от 9:30 до 18:00 часа на 1 октомври, на територията на Стара Загора, ще бъде спряно движението на личен и договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка, по следните улици:

∙ бул. „Митрополит Методи Кусев“, в отсечката от ул. „Лубор Байер“ до ул. „Свети Княз Борис“;

∙ ул. „Свети Княз Борис“;, в отсечката от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Митрополит Методи Кусев“;

∙ ул. „Захари Княжески“, в отсечката от ул. „Свети Княз Борис“ до ул. „Лубор Байер“

Нормалното движение на превозни средства да се възстанови незабавно след приключване на съответните мероприятия, съгласно Изборния кодекс.

Ограничение в преминаването на автомобилен транспорт ще има и за времето от 19:30 часа на 2 октомври до 4:00 часа на 3 октомври, по следните улици:

∙ бул. „Руски“, в отсечката от ул. „Генерал Столетов“, до ул. Генерал Гурко;

∙ ул. „Цар Иван Шишман“, в отсечката от ул. „Ген. Гурко“, до ул. „Ген. Столетов“.

При необходимост, периодът ще бъде удължен, по преценка на служителите към ОД на МВР, ангажирани с охраната на провеждане на изборите.

Нормалното движение на превозни средства да се възстанови незабавно след приключване на съответните мероприятия, съгласно Изборния кодекс.