Окръжен съд – Стара Загора откри съдебно следствие по общия ред по дело за убийство в офис за бързи кредити в гр.Стара Загора

Днес, 29.09.2022 г., разширен съдебен състав на Окръжен съд – Стара Загора откри съдебно следствие по общия ред по делото, по което 39-годишният В. В. е привлечен към наказателна отговорност за убийството на 35-годишния С. И.

Съдебният състав пристъпи към разпит на свидетелите и вещите лица, посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.