Проверка на сиренната система

В изпълнение на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и при въздушна опасност, на 3 октомври ще се проведе тренировка. Националната система се тества два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври. Целта е да се провери техническото състояние на системата и да се придобият умения от длъжностните лица, работещи с нея.

Тренировката ще се състои на 3 октомври в 11 ч. в градовете Стара Загора и Гълъбово.

От МВР призовават гражданите да запазят спокойствие по време на тестването на сиренната система.