Окръжен съд – Стара Загора взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо мъжът, привлечен като обвиняем за извършеното убийство в с.Малка Верея

Окръжен съд – Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 45-годишния С. Т., който е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20.10.2022 г. в с.Малка Верея, община Стара Загора, умишлено е умъртвил Н. К. на 51 години.

Окръжен съд – Стара Загора прие, че, въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно доказателства, от които да се изведе изискуемото от закона предположение, че С. Т. е извършил престъплението, в което е обвинен. Предвиденото от закона наказание за това тежко умишлено престъпление – убийство, предполага наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши друго престъпление, поради което съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3- дневен срок.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.