Честит Ден на народните будители!

Поклон пред делото на книжовниците, възрожденците, борците за национално освобождение за тяхната вяра и за тяхното свято дело да съхранят през вековете духовните ценности на българската нация! Всички те ни завещаха мъдростта си как се пази и гради народ, език, държава!

Поклон пред делата на будителите преди и будителите днес!
Честит празник!
Честит 1-ви ноември!