4-дневна работна седмица?

Пандемията засили дебатите около темата за 4-дневна работна седмица, като работниците и работодателите преосмислиха значението на гъвкавостта и придобивките на работното място. Една по една държавите не само в Европа, но и по света, започнаха да експериментират с новия работен модел и България също е сред тях, макар че държавата не е заела официална позиция по въпроса.

Идеята за 4-дневна работна седмица е проста – служителите работят четири дни в седмицата, като получават същата заплата и обезщетения, но със същото натоварване. Според директора на едно от водещите предприятия в България въвеждането на 4-дневна работна седмица ще доведе до по- ниски доходи на служителите. Неговата компания е в световния топ 5 по производство на хидравлични изделия.

Според експертите в България може да се приеме 4-дневна работна седмица, но има значение какъв е типът на дейност на организацията.

Общото правило съгласно действащия Кодекс на труда е, че работната седмица в България е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Законът дава възможност служител да сключи трудов договор на непълно работно време, като тогава работодателят и служителят определят продължителността и разпределението на работното време. Така може да се сключи и трудов договор, съгласно който служителят да работи 4 дни в седмицата или на плаващ график.