В Областна администрация се проведе обучение във връзка с Областния план за защита при бедствия и аварии

В Областна администрация днес се проведе обучение във връзка с Областния план за защита при бедствия и аварии в частта му „Ядрена или радиационна авария и трансграничен пренос на радиационни вещества“. В тренировката участваха членовете на Областния щаб за защита при бедствия и аварии, председателстван от областния управител Иван Чолаков, и членовете на щабовете към 11-те общини на Старозагорска област.

Обучението започна в 10 ч. Всички участници бяха оповестени да се явят на определеното място чрез Системата за ранно предупреждение. Представителите на структурите от Щаба докладваха по зададена предварително изходна обстановка (сценарий)с обявяване на бедствено положение и имитиране на предстоящо радиоактивно замърсяване в региона.

На терен бе проиграно разкриването на пунктове за раздаване на таблетки за йодна профилактика на населението.

Тренировката продължи пет часа. За това време бяха изпълнени всички първоначално поставени цели, свързани с повишаване на знанията и на практическите навици на органите на изпълнителната власт и на институциите, които са част от Единната спасителна система.