По-висока цена за задължителната застраховка “Гражданска отговорност”

По-висока цена за задължителната застраховка “Гражданска отговорност” ще плащат всички шофьори през 2023 г. Комисията за финансов надзор е пуснала за обществено обсъждане проект, според който цената на всяка полица ще нарасне с 3 лв.

Част от цената на всяка полица “Гражданска отговорност” отива в два фонда – “Фонда за незастраховани МПС” и в “Обезпечителния фонд”.

От първия фонд изплащат обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, причинени от моторно превозно средство, което е напуснало катастрофата и не е идентифицирано, както и за вреди, причинени от автомобил без “Гражданска отговорност”.

От “Фонда за незастраховани МПС” не изплащат обезщетения, ако неидентифициран автомобил причини само имуществени вреди – например удари кола на паркинг, а именно това са най-честите случаи.

За да бъде изплатено обезщетение за вреди от неизвестен автомобил, трябва да има пострадал човек, при това да има значителни телесни увреждания, които са наложили престой в болница или е причинена смърт. В този случай фондът изплаща обезщетение и за имуществени вреди, надвишаващи 500 лв.

Вноската към “Фонда за незастраховани МПС” сега е 10,50 лв. от всяка полица “Гражданска отговорност”. “Фонда за незастраховани МПС” и “Обезпечителния фонд” се управляват от Гаранционния фонд.

Съветът на директорите на Гаранционния фонд предлага вноската от всяка полиза “Гражданска отговорност” във “Фонда за незастраховани МПС” да се увеличи с 2 лв. и да стане 12,50 лв.

Вторият фонд, към който отиват отчисления от всяка полица “Гражданска отговорност”, е “Обезпечителния фонд”.

Този фонд изплаща обезщетения на пострадали хора, ако колата, която ги е ударила, има “Гражданска отговорност”, но застрахователят е фалирал.

Предложението е вноската във този фонд да нарасне с 1 лев и да стане 3,50 лв., отново без мотиви дали се е повишил рискът от фалит на застраховател.

В резултат на промените, по 16 лв. от всяка задължителна “Гражданска отговорност” ще отиват в двата фонда.