Асансьорите в панелните сгради в България са най-старите в Европа

Асансьорите в панелните сгради в България са най-старите, амортизирани и занемарени в цяла Европа. Само от началото на тази година са спрени общо 90 опасни лифта в цялата страна. Българската асансьорна асоциация предлага подемните устройства да бъдат включени в програмата за саниране на жилищните сгради.

Въпреки това Министерството на регионалното развитие и благоустройството ги изключи от финансиране от плана за възстановяване и така сдруженията на собствениците няма да могат да подменят дори енергийните им табла с нови. Това става ясно от проекта на насоки за кандидатстване, чието обсъждане завърши преди два дни и от възражения на сдружения на собственици в жилищни сгради с копия.

България е една от водещите страни в света по брой асансьори в експлоатация на глава от населението – около 17 асансьора на хиляда човека. Световен лидер по този показател е Испания с приблизително 20 асансьора на хиляда човека, а в Германия са около 8 асансьора на хиляда. 80% от асансьорите в България обаче са на повече от 30 години, докато в Германия средната възраст на всички е около 30 г. По данни на Българската асансьорна асоциация у нас има около 120 000-130 000 действащи лифта, които превозват пътници, но около 90 000 от тях са монтирани преди 1999 г. и не отговарят на европейските стандарти и изисквания за безопасност.

Асансьорите са определени от законодателя като съоръжения с повишена опасност. За тях са въведени допълнителни изисквания с наредби по прилагане на Закона за техническите изисквания към продуктите. До 31 декември 2023 г. във всички асансьори в жилищни сгради трябва да бъдат поставени предпазни щитове, както изисква наредбата за безопасна експлоатация. Проблем за българските стари асансьори е, че са произведени в отдавна затворения държавен завод и днес за тях не се произвеждат оригинални резервни части. Това води до плачевното им техническо състояние, налагат се постоянни ремонти с компоненти, които не са специфично произведени за тях и са съответно с кратка издръжливост, обясниха от асоциацията.

Подмяната на старите амортизирани асансьори с такива, които консумират около 90% по-малко електроенергия и дори произвеждат такава, и нямат нужда от постоянни доставки на резервни части, отговаря на европейските изисквания.

Типично за общите части на панелните сгради в България е, че асансьорът е най-големият консуматор на електроенергия. Модерното асансьоростроене и най-новите технологии позволяват днес да бъдат произвеждани асансьори, които консумират около 90% по-малко електроенергия от съществуващите и дори да произвеждат такава и да я връщат в електроразпределителната мрежа или сградната инсталаци. Чрез подмяната на асансьорите по програмите за енергийна ефективност ще бъде решен и един от най-тежките проблеми, касаещ сигурността на населението.