Помощ за бизнеса от ББР

Експерти на Българска банка за развитие се срещнаха с местния бизнес в Стара Загора. Тема на срещата е Финансиране на малки и средни компании за оборотни средства, енергийна ефективност и стартъп кредити.

По време на форума участниците се запознаха как чрез новата си платформа ББР може да помогне на предприемачите от всяка точка на страната:

– да получат финансиране изцяло онлайн и да превърнат бързо и лесно идеите си в работещ бизнес;

– да открият безплатно онлайн магазин с вграден модул за издаване на фактури;

– да получат необходимата информация и документи за започване на бизнес, както и специален инструмент за създаване на бизнес план.

Онлайн финансиране до 50 000 лв., личен финансов консултант, свободен достъп до бизнес академия и безплатно откриване на електронен магазин. Всичко това предприемачите, стартиращи своя компания или стремящи се към разширяване на пазарното си присъствие, могат да получат бързо и лесно чрез Business Booster – “бустерната доза” за успешен бизнес, разработена от Българската банка за развитие (ББР).

Новата дигитална платформа, която действа от септември, е част от усилията на финансовата институция да информира по-добре малките и средните предприятия, да им осигури повече възможности за финансиране и да ги подкрепя в бизнес начинанията им.Чрез новия цифров бизнес портал банката, която не разполага с клонова мрежа, вече достига до всички малки компании във всяка точка в страната, за да бъде техен доверен партньор.

За първи път накуп се предлага и най-точната, полезна и практическа информация за бизнеса, като се спестява време за търсенето й в различни институции. Безплатната “Бизнес академия” в Business Booster е своеобразна дигитална библиотека с наръчници, видеоуроци и всички необходими за бизнеса документи.

В нея предприемачите ще намерят бланките за регистрация на ново дружество, за кандидатстване за кредит, за използване на банкови услуги, различни декларации, протоколи и договори. В помощ ще им е и информацията за защитата на търговската марка и интелектуалната собственост, за социално-правните аспекти на наемането на служители, подготовката и търсенето на финансиране. Малките и средните предприятия съставляват над 90% от българската икономика и в тях работят близо 75% от заетите в страната, показват статистическите данни. Годишно се откриват около 41 000 нови микро-, малки и средни предприятия, а около 38 000 прекратяват дейността си.

Най-честите причини за неуспеха на тези предприемачи е липсата или лошо подготвен бизнес план, недостатъчното финансиране, недостатъчните маркетингови усилия и онлайн присъствие, посочват експертите.