Инфо Зона – 15 11 2022 – Ивайло Ябълкаров от “Мисия Криле” за протеста “”България е с теб, Иран! Жена. Живот. Свобода.”