Инспекция

Министърът на правосъдието Крум Зарков посети затвора в Стара Загора, където провери на място условията на труд на надзорно-охранителния състав и условията, при които търпят присъди лишените от свобода и задържаните лица. В корпуса на затвора, трите общежития и в ареста към момента са настанени общо 633 лица.

Старозагорският затвор не е значително пренаселен. Прилага се разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишен от свобода от четири квадратни метра. Всеки има право на нормален 8-часов сън дневно, излизане на открито за 1 час на ден, както и на свиждане – поне 2 пъти месечно. Затворниците имат право на работа защото, ако работят, наказанието им ще бъде намалено. За 2 работни дни, наказаниетои се намалява с 1 ден. Освен платена работа, която затворът намира според възможностите и уменията, може да се работи и доброволно неплатено. Правото на работа дава и право на почивка. Ако се работи поне 8 месеца през последните 10 месеца, то ще бъде отпусната годишна почивка от 14 дни. Всеки от местата за лишаване от свобода има право да изисква и получава информация за това как протича изпълнението на наказанието – т.е. какъв срок остава, има ли възможност за предсрочно освобождаване, кога може да се премине от по-лек към по-тежък режим и т.н.

Ако в затвора има установени места и програми за обучения, има и право на образование. Няма право обаче да се записва висше.

На затворниците се полагат безплатна храна, отделно легло със спално бельо и принадлежности за спане, дрехи и обувки, здравно осигуряване. Всичко това се поема от държавата. В затвора се позволява да се гледа телевизия, да се слуша радио, да се четат вестници или книги. Времето и начинът за това се определят от надзирателите.