Омбудсманът внесе в НС промяна за отпадане на глобите при платена, но сгрешена винетка

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в Народното събрание промени в Закона за пътищата (ЗП) и Закона за придвижване по пътищата (ЗДвП), с които да се прекрати начисляването на обезщетителна такса от 70 лв. или санкция, в размер на 300 лв., в случай че таксата не бъде платена, за водачи, позволили неточност в изписването на регистрационния номер до три признака или изтърван подобен, при закупуването на е-винетки, оповестиха от пресцентъра на публичния бранител.

Проблемът е, че водачите схващат напълно инцидентно и постоянно с огромно забавяне, че са им наложени многочислени обезщетителни такси от 70 лв.. Така в действителност те са глобени доста пъти за неточност, позволена несъзнателно при изписване на регистрационния номер на транспортното средство, без даже да подозират, че са извършители.

Затова омбудсманът предлага уведомяването за такива насъбрани обезщетителни такси към АПИ да става в границите на три работни дни.

През м. февруари т.г. омбудсманът огласи фрапиращ случай, при който един лидер на автомобил за 3 месеца има регистрирани 50 нарушавания, за които схваща по време на път от екип на БГТОЛ, както и че би трябвало да заплати сумата от 3 500 лева.

Според проф. Ковачева сходни наказания не подхождат на осъщественото нарушаване, а от време на време те даже могат да надвишат цената на лек автомобил. Още повече, в случай че лидерът откаже да заплати обезщетителните такси, които го освобождават от административнонаказателна отговорност – плануванаъа санкция за придвижване без винетка по платената пътна мрежа за лек автомобил е в размер на 300 лева.

“Липсата на категорично известяван за дължима обезщетителна такса считам за неприемливо. То следва да е нужен детайл от процедурата, откакто законодателят е планувал глоба, заплащането на която освобождава от административнонаказателна отговорност. По този метод притежател на МПС, който е подал неверни данни, неразумение, ще може да реагира навреме и да в профил грешката”, безапелационна е Диана Ковачева в претекстовете към предлагането си.

Допълва, че според настоящата нормативна уредба, като изискване, с цел да бъде направена промяна на неверно декларирани данни от притежателя или ползвателя на МПС, същите би трябвало да подадат заявление за смяна, с което несъмнено да се откри, че у нас не съществува друго записано пътно транспортно средство с еднакъв на в началото заявените във винетката регистрационен номер, страна на регистрация или категория. Както и че смяната в данните на е-винетката има деяние от момента на осъществяване на корекцията и има период на годност до приключването на периода на годност на в началото издадената.

“При неверно изписване на регистрационен номер обаче, в действителност е налице заплатена винетна такса и не може да се третира по един и същи метод лице, което в никакъв случай не е заплатило такава с лице, което е заплатило и несъзнателно е изписало неверно номера на транспортното средство. От това не би могло да настъпят каквито и да са вредоносни последствия или вреда за страната, респ. фиска. Случаите на сбъркани винетки не трябва да се приравнят със случаите въобще на липса на платена пътна такса”, аргументира се омбудсманът.

Затова Диана Ковачева предлага да се прави промяна при сбъркани до три признака на регистрационния номер на транспортно средство. Подчертава, че  една от най-честите неточности при покупка на винетка е изписване на писмен знак О вместо цифра 0.

Настоява за промяна и при неизписването на знак от регистрационния номер на автомобил, за каквито случаи е сезирана, което също е несъзнателно деяние.

“Освен това, настоящата все още наредба на член 10а, алинея 3б, изр. второ от „Задгранични паспорти” (отдел на МВР): „ Промяната в данните на електронната винетка има деяние от момента на осъществяване на корекцията и има период на годност до приключването на периода на годност на в началото издадената. “, не взема решение проблемите на жителите с наложените им обезщетителни такси. На това съображение при промяна на е-винетка им се отхвърля отменяне, надлежно връщане на заплатените обезщетителни такси. Усвояването също тъй на средства в действителност води до безпричинно обогатяване”, написа още публичният бранител.

Подчертава, че наложителен детайл от субективната страна на административното нарушаване е виновността и когато липсва, не е налице нарушаване и затова не може да бъде осъществена административнонаказателна отговорност.

Обръща внимание, че при позволена фактическа неточност в изписването на номера, явно няма виновност, затова не може да бъде налагано административно наказване. Посочва, че корекцията на сбъркана винетка съставлява само премахване на фактическа неточност и действието на корекцията следва да бъде от момента на в началото направеното волеизявление.

“Необходим е бърз и обективен механизъм за възобновяване на недължимо платени суми за обезщетителни такси при промяна на сбъркани винетки. Предлагам къс период за това – до 5 работни дни, като възобновяване на сумите може да се извърши или по банкова сметка, посочена в заявката за промяна от собственика/ползвателя на транспортното средство, а в случай че не е посочена – на каса”, написа омбудсманът.

Подчертава, че смяната в ЗДвП касае административнонаказателната отговорност, която не следва да се носи при поправяне на сбъркани данни на е-винетка според оферти текст на член 10а, алинея 3б, изр. второ от „Задгранични паспорти” (отдел на МВР).

“Освобождаването от административнонаказателна отговорност следва да става автоматизирано, без да се постанова лицето да подхваща каквито и да било дейности за това”, безапелационна е проф. Ковачева.