България губи първите 100 милиона евро за трите въглищни региона – Стара Загора, Кюстендил и Перник

България губи първите 100 милиона евро от отпуснатите от Брюксел средства за трите въглищни региона – Стара Загора, Кюстендил и Перник, разкриха източници от ЕК. Парите са част от Фонда за справедлив преход и са заложени за 2022 година, но България забави тази част от оперативна програма “Регионално развитие” и още не я е предала на Брюксел.

Усвояването на парите не може да се отложи по правилото до 3 години след отпускането им, защото средствата изобщо не са бюджетирани и се губят. Това е първата крупа сума, която се губи по инструментите за финансиране от Европейския съюз за втория програмен период . Това съобщиха източници от Европейската комисия по повод одобряването на оперативните програми за новия програмен период 2021 – 2027 година.  България очаква от Фонда за справедлив преход 1 млрд. И 300 млн. евро. Те трябва да се разпределят между трите допустими региона, които ще бъдат най-засегнати от намаляването на емисиите – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Огромната част от финансирането е за Стара Загора. Очаква се за Перник и Кюстендил да отиде сума от порядъка до 200 млн. евро, останалата част от финансирането е за Стара Загора, където е разположен енергийният комплекс “Марица Изток”. Предвидено е тези пари да са част от програмата за регионално развитие, но България предаде тази програма без частта за енергийния преход, защото не е готова с териториалните планове за справедлив преход. Плановете бяха пуснати за обществено обсъждане през август, но без никаква финансова рамка към тях. Във вида, в който бяха пуснати за обществено обсъждане, документите са доста общи и няма достатъчен анализ за ефекта на предвидените алтернативни инвестици, които да гарантират плавен икономически преход за тези региони.

По последни данни Европейската комисия е върнала плановете с коментари по тях и очаква съответните редакции от страна на българските власти. Не е ясно кога текстовете ще бъдат предадени в окончателен вариант в ЕК, за да може и тази част от програма “Регионално развитие” да бъде одобрена. Очаква се до дни по темата да има яснота, защото служебното правителство обеща да представи изискваната по Националния план за възстановяване и устойчивост пътна карта за климатична неутралност. Приемането на пътна карта е едно от условията България  да може да подаде второ искане по плана за възстановяване.

Снимка: www.bpva.org