РЗИ – Стара Загора отбелязва “Деня на влюбените” – 14 февруари

По повод традиционния втори етап от Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ Стара Загора планира да осъществи следните дейности:

Всички желаещи гости и граждани на гр. Стара Загора могат да се възползват от възможността безплатно да се консултират и изследват за ХИВ, хепатит В и хепатит С с бързи тестове на следните места:

• На 14.02.2023 г. от 12.00 ч. до 14.00 ч., Тракийски университет, Медицински факултет, „Кабинет по семейно планиране и сексуално здраве“ – съвместна инициатива с Българска асоциация по семейно планиране, клан Стара Загора

• На 14.02.2023 г. от 12.00 ч. до 14.00 ч., с мобилния кабинет на РЗИ – Стара Загора в централна градска част на Стара Загора, съвместна инициатива с БМЧК – Стара Загора.
Консултациите и изследванията ще се извършат от обучени лекари от РЗИ – Стара Загора – консултанти на КАБКИС 10.

Провеждат се интерактивни обучения в учебни заведения в гр. Стара Загора на тема „Рисково сексуално поведение“:
• 13. 02. 2023г в 13.40 ч. на 10 – тите класове в ПГКНТ „М. Балкански“ , гр. Стара Загора;
• 14. 02. 2023г. в 10.50 ч. на 9 – тите класове в ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стара Загора;
• 16. 02. 2023 г. в 12.30 ч. представители на Ученически парламент – СУ „М. Горки“, гр. Стара Загора;

КАБКИС 10 при РЗИ – Стара Загора ще предоставя услуги за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В и С през целия ден на 14.02.2023 г. от 9.00 ч. до 16.30 ч. в кабинета на адрес гр. Стара Загора, ул. „Ст. Караджа“ № 10 – административна сграда на РЗИ – Стара Загора.