Фирмите вече могат да кандидатстват за ВЕИ инсталации и батерии

Дълго чаканата мярка от бизнеса за изграждане на ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергията вече е отворена за кандидатстване. Това съобщи Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Общият бюджет по мярката е 200 милиона лева, а средствата са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост.

Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат компании варира от 75 000 лв. до 1 млн. лв. Съфинансирането е до 50% от проекта.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори.

Със средствата ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията.

Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван.
Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия.

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 до 16:30 часа на 15 май 2023 г.

В същата платформа до 21 дни преди изтичането на кандидатстването могат да се задават и въпроси по условията.

Това е трета отворена мярка за бизнеса по линия на Министерството на иновациите и растежа по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Първите две – за технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност, приключиха с огромен интерес от страна на предприятията с над 10 200 подадени предложения.

На 30 декември 2022 г. Министерството на иновациите и растежа публикува първите 953 одобрени проектни предложения на фирми в България по НПВУ, които ще получат близо 260 млн. лв. за технологичната си модернизация.