41 са точките в дневния ред на февруарското заседание на ОбС-Казанлък

41 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският съвет на Казанлък.

Сред точките в проекта за дневен ред е проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора № 1 и 3 .

Съветниците ще обсъждат и решение относно приемане на решение относно подписване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък, България и град Ломжа, Полша, както и сключване на Меморандум за разбирателство между град Казанлък, България и град Кашан, Иран.

Ще бъде обсъден и проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, в частта на Приложение № 8.

Съветниците ще разгледат и решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък.

В края на заседанието бъде обсъдено Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината от Моника Динева – общински съветник от групата на ”БСП за България” с поставени два въпроса относно публично изявено несъгласие на жители на Община Казанлък и Община Павел баня срещу реализиране на инвестиционно предложение: ”Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” на завод в региона.