До края на месец март трябва да приключи ремонтът на двата транспортни асансьора в болницата

До края на месец март трябва да приключи ремонтът на двата транспортни асансьора в университетската болница в Стара Загора. Здравното заведение разполага общо с 9 асансьора, монтирани през 1977 г.

Ремонтите, които се извършват на територията на Спешно отделение са по програма “Модернизация и реконструкция на спешната помощ”, а изпълнението на договорите и строителните дейности са между фирмата изпълнител и Министерство на здравеопазването. През последните седмици този процес е бавен по редица технически причини. Извършват се дейности, касаещи подмяна на два транспортни асансьора, чиито срок приключва в края на месец март тази година. Същите ще се ползват от екипите на спешно отделение и хиругичните звена на лечебното заведение. В момента фунцкионират два асансьора, разположени в източната част на стълбището, които са определени за медицински персонал, останалите пет асансьора, от които два пътнически и три транспортни, се използват от пациенти, студенти и посетители. “Необходимо е търпение след повикване, поради големия поток от ползватели в сутрешните и обедните часове. Извършва се цялостна смяна на покривна конструкция в Клиниката по инфекциозни болести. Ремонт се прави за първи път от 30 години. Опазването на имуществото в лечебното заведение е желателно, защото само така ще можем да подобрим условията на обслужване и лечение”, каза директорът на болницата проф. Йовчо Йовчев