Отличиха участниците в детския конкурс за мартеници в Стара Загора

Над 650 мартеници са били представени на традиционния конкурс-изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала” 2023 година. Той бе организиран от Община Стара Загора и Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

На 28.02.2023 година от 14.30 часа в залата на ЦПЛР – Стара Загора на ул. „Захарий Княжески” №71 ет.3, ще бъде открита изложбата и наградени  участниците в традиционния конкурса. В него бяха представени над 650 мартеници на участващите 20 детски градини: ДГ №1“Звънче“, ДГ №2“Зорница“, ДГ №4 „Бреза“, ДГ№5 „Мечо Пух“, ДГ №6“Камбанка“, ДГ№7 „Светулка“, ДГ №8 „Българче“, ДГ №11“Загоре“, ДГ №16 „Горски кът“, ДГ №20 „Мир“, ДГ №23“Кипарис”, ДГ №24“Радост“, ДГ №25 „Ален мак“, ДГ №34 „Райна Княгиня“, ДГ №35“Свобода“, ДГ №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, ДГ №58 „Звездица“, ДГ №66 „Детски рай“, ДГ № 68 „Патиланско царство“, ДГ “Калина“ към МО и 23 училища и центрове от Стара Загора и други населени места: НУ “Димитър Благоев“ , ОУ „Самара“, ОУ „Георги Райчев“, 2ОУ „П. Р. Славейков“, 5ОУ “Митьо Станев“, 9ОУ „Веселин Ханчев“, 11ОУ“Николай Лилиев“, СУ „Максим Горки“, СУ „Железник“, СУ „Христо Смирненски“, ОУ „Христо Ботев“, с. Хрищени, общ. Стара Загора, ОУ „Иван Мирчев“, с. Дълбоки, общ. Стара Загора, ОУ “Христо Ботев“, с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, ДЦПДТМУ-СТАРА ЗАГОРА, СУ “П. К. Яворов“, гр. Чирпан, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий  1929 “, с. Шишманци, обл. Пловдив, ДГ №1“Радост“, гр. Омуртаг, обл. Търговище, СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново, ЦСОП “Петър Берон“, гр. Кърджали и над 200 индивидуални участници в две възрастови групи. Част от участващите в изложбата произведения ще бъдат изложени на 01.03. 2023 година в парк „Пети октомври”, като част от общинската проява „Да облечем парк „5 октомври“ в червена и бяла премяна“.

Жури в състав: Юлия Славова – художник, Тошо Стефанов- художник и Слави Славов – художник, разгледа и оцени получените до крайни срок по статут 22.02. 2023 година произведенията на участниците.

Журито присъди грамоти и предметни награди в конкурса – изложба „Баба Марта бързала, мартенички вързала” – 2023 година за колективно и индивидуално участие.

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ /ДЕТСКИ ГРАДИНИ /

1.ДГ №1“Звънче“

2.ДГ №2“Зорница“

3.ДГ №4 „Бреза“

4.ДГ №6 „Камбанка“

5.ДГ №7 „Светулка“

6.Група „Патиланци“, ДГ№7 „Светулка“

7.Група „Дъга“, ДГ№7 „Светулка“

8.I група, ДГ №8 „Българче“

9.IА група, ДГ №8 „Българче“

10.IIIА група, ДГ №8 „Българче“

11.IVА група ДГ №8 „Българче“

12.ДГ №11“Загоре“

13.ДГ №16 „Горски кът“

14.ДГ №20 „Мир“

15.I група, ДГ№23“Кипарис

16.II група, ДГ№23“Кипарис

17.III група, ДГ№23“Кипарис

18.IV група, ДГ№23“Кипарис

19.V група, ДГ№23“Кипарис

20.ДГ №24“Радост“

21.ДГ №25 „Ален мак“

22.ДГ №34 „Райна Княгиня“

23.Група „Дъга“, ДГ №34 „Райна Княгиня“

24.IV група „Звездички“, ДГ №35“Свобода

25.ДГ №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

26.ДГ №58 „Звездица“

27.ДГ №66 „Детски рай“

28.ДГ № 68 „Патиланско царство“

29.ДГ “Калина“ към МО

 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ ЗА УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ

30.IIБ клас, НУ “Димитър Благоев“

31.ОУ „Самара“

32.IА клас, ОУ „Георги Райчев“

33.IБ клас, ОУ „Георги Райчев“

34.III А клас ДГ№7 „Светулка“

35.IIБ клас, 2ОУ „П.Р.Славейков“

36.III Г клас, 2ОУ „П.Р.Славейков“

37.IIА клас, СУ „Максим Горки“

38.IГ клас, СУ „Железник“

39.СУ „Христо Смирненски“

40.I клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Хрищени, общ. Стара Загора

41.V,VI,VII клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Хрищени, общ. Стара Загора

42.I-IV клас, ОУ „Иван Мирчев“, с. Дълбоки, общ. Стара Загора

43.I клас, ОУ “Христо Ботев“, с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора

44.Детска работилница „Сръчковци“, СУ “П.К.Яворов“, гр. Чирпан

45.ДЦПДТМУ-СТАРА ЗАГОРА

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

46.Димяна Христова -ПГ,VОУ “Митьо Станев“

47.Анджелина Манавска – 6 г., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий  1929“, с. Шишманци, обл. Пловдив

48.Даниела Манавска – 8 г. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1929“, с. Шишманци, обл. Пловдив

49.Дария Карафизиева- ДГ “Калина“ към МО

50.Детелина Вълчанова – IБ клас, 2ОУ „П. Р. Славейков“

51.Стела Стоянова-6 г., група „Патиланци“, ДГ№7 „Светулка“

52.Ивайло Найденов -IV група, ДГ№5 „Мечо Пух“

53.Нефизе Неджатин – 1 клас, ОУ „Самара“

54.Бончо Бончев – II клас, ОУ „Самара“

55.Катерина Юлиянова – II клас, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

56.Мария Йорданова – III клас, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

57.Станислав Койчев – III А клас ОУ „Георги Райчев“

58.Валентин Иванов – IVА клас, 9 ОУ „Веселин Ханчев“

59.Марияна Димова-IА група, ДГ №58 „Звездица“

60.Вивиан Димитрова – IIIБ група „Слънчо“, ДГ №58 „Звездица“.

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

61.Медине Динева-VI клас, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

62.Албена Стоянова-VII клас, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

63.Елена Миленова-VБ клас, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

64.Васимира Божева-VБ клас, СУ “Железник“

65.Минка Димитрова-VIА клас, СУ “Христо Смирненски“

66.Николай Бонев-VБ клас,11ОУ“Николай Лилиев“

67.Славена Иванова-VА клас, 11ОУ“Николай Лилиев“

68.Борислава Балева-VА клас, ОУ „Георги Райчев“.