Стимулират интереса към хуманитарните науки със специален кабинет

Кабинет по хуманитарни науки към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Стара Загора бе открит в камерна зала на Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков”. Там ще се провеждат ежемесечните сбирки на клубове „Дебати“ /с ръководител Станка Стойчева/, „Философско ателие” /с ръководител д-р Милена Иванова/ и клуб „Психология” /с ръководител Таньо Танев/, които действат към центъра. Ръководителите на трите клуба представиха дейността си и подчертаха, че с радост наблюдават все по-големия интерес към хуманитарните науки от младежите.

 „Поздравявам ви за усърдната работа и труда, който полагате ежедневно. Вие сте повод за гордост и ви пожелавам да изкачвате още по-високи върхове и да продължавате да показвате правилния път на младите. А на учениците  желая да бъдат все толкова будни и любопитни“, отправи поздрав Яница Бакоева, старши експерт към отдел „Образование“ в Община Стара Загора.

За втора поредна година, ЦПЛР печели проект по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – 2022 година,  Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици и астрономически обсерватории и планетариуми. Проектът е на стойност 18 985 лева, които ще се използват за обзавеждане, създаване на библиотека, закупуване на пособия за дейността на трите клуба.

През учебната 2021/ 22 година бяха спечелени и  още два проекта по национални програми за обзавеждане и оборудване на кабинет „Природни науки” и кариерно ориентиране „Моето бъдеще – образование и мечти” на стойност над 40 000 лева.