Трима кандидати за обществен посредник на община Стара Загора

Временната комисия към Общински съвет Стара Загора, избрана с Решение № 2232 от Протокол № 49/26.01.2023г., на проведено свое заседание на 24 февруари, разгледа постъпилите документи за участие в конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора”. Допуснати до следващия етап – интервю, са следните кандидати, подредени по азбучен ред: Анелия Стефанова Калчева, Георги Гаврилов Туртуриков и Иванка Владимирова Сотирова.

На 28 февруари /вторник/, от 12:00 часа, в стая 216 на Община Стара Загора ще се състои интервюто. Целта му е да се проверят и оценят познанията им в правозащитната област, както и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт.