Инфо Зона – 08 03 2023 – Български фермерски съюз продължава Националната кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.“ в Стара Загора