В Стара Загора се проведе второто събитие от Националната информационна кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.”

В Стара Загора се проведе второто събитие от Националната информационна кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани – 2023 г.”. То беше открито от председателя на Българския фермерски съюз Георги Стоянов, който запозна присъстващите с мисията и дейността на организацията. Той подчерта и основната идея на кампанията – информиране на земеделските стопани за всички възможности, от които могат да се възползват. 

В първия панел „Очаквания към старта на Кампания 2023 – възможности и основни предизвикателства за агросектора” Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания”, Министерство на земеделието и Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство”, Министерство на земеделието, разясниха новите интервенции и правила при директни плащания  и агроекология за 2023 г. В панела „Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България” Анна Петрова – държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони” , Министерство на земеделието и експертът Петър Михайлов, разясниха всички нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. по Плана. Николай Вюстен направи експертна оценка относно съвместимостта на проектите с финансиране по ПВУ с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди” в рамките на третия панел, след което в дискусионен формат бяха обсъдени въпроси и възникнали казуси.

Събитията продължават, като те са с отворен достъп за всички заинтересовани – на 9 март в зала „Пловдив” на Международен панаир – Пловдив. Началният час е 10:00, като регистрацията на участниците започва в 09:30. Предстои обявяване на пълния график на кампанията, която включва още градовете: Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Ямбол, Хасково, Кърджали, Плевен, Перник, Кюстендил, Смолян, Видин, Велико Търново и Габрово.

„Български фермерски съюз” е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете му вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост. Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които са заложени при структурирането на организацията са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи.